A Fair Business tanúsítvány érvényessége

2009.08.26
2009.08.31

7. A Fair Business tanúsítvány annak kiadása napjától számított 2 (két) évig érvényes.

8. Törvényi, vagy a minősítés folyamatára jelentős változást eredményező egyéb (pl. honlap jelentős módosítása, biztonsági körülmények jelentős változása stb.) hatás esetén az érvényességi idő lejártát megelőzően is lehetséges az ún. pótminősítés adott határidőn belüli előírása.

9. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató tartozik bejelenteni, amennyiben a 6. pontban leírt ok miatt pótminősítésre van szükség, és tartozik a bejelentéssel egyidejűleg igazolni, hogy a minősítés kritériumainak továbbra is megfelel.

10. A Fair Business Minősítő Testület jogosult a tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatókat ellenőrizni, és amennyiben a 6. pontban leírt ok miatt szükséges, pótminősítést előírni.

11. A tanúsítvány érvényességének lejártát megelőzően legkésőbb 60 nappal, a szolgáltató tartozik a tanúsítvány meghosszabbítását, frissítését kérni. A frissített tanúsítvány annak kiadása napjától számítva ugyancsak 2 (két) évig érvényes.

normál szövegméret
nagy szövegméret