A Fair Business tanúsítvány kiadásának rendje

2009.08.31
2009.08.31
12. A tanúsítvány kiadását a szolgáltatónak az erre rendszeresített formában beterjesztett kérelemben kell kérnie.

13. A Fair Business Minősítő Testület irodája a kérelmet megvizsgálja, és a szolgáltató nyilatkozata alapján megállapítja a díjszabásnak megfelelő minősítési díjat. A szolgáltatónak aminősítés díját annak megállapításától számított 8 napon belül, átutalással kell megfizetnie.

14. A minősítési díj beérkezésétől számított 8 napon belül a fair Business Minősítő Testület Irodája kijelöli az előminősítést végző vezető auditort, aki a minősítés során önállóan jár el, a minősítés időpontját a szolgáltatóval egyeztetve maga határozza meg.

15. A vezető auditor az előminősítést a kijelölésétől számított legfeljebb 30 napon belül tartozik elvégezni.

16. Az előminősítés alapján a Fair Business Minősítő Testület két tagja elvégzi az utóminősítést, és kiadja a tanúsítványt.
normál szövegméret
nagy szövegméret