A Fair Business tanúsítvány tartalma

2009.08.31
2009.08.31
1. A Fair Business tanúsítvány igazolja, hogy a minősített web oldalon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás a minősítés időpontjában megfelel a jogi, felhasználóbarát és biztonsági szempontú vizsgálat kritériumainak.

2. A jogi minősítés tanúsítja, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, és hogy a fenntartó e tevékenység folytatására jogosult jogi vagy természetes személy.

3. A felhasználóbarát minősítés tanúsítja, hogy a szolgáltatás elősegíti a felhasználók és vásárlók információszerzését, a vásárlási folyamatot, és hogy az oldal nem tartalmaz olyan, a felhasználót feleslegesen zavaró ábrát, hirdetést, információt, amely a tisztességes tájékoztatásban zavart okozhat.

4. A biztonsági minősítés tanúsítja, hogy a szolgáltató minden olyan intézkedést megtett és minden olyan folyamatot szabályozott, amely a minősítés időpontjában elvárható szinten biztosítja a vásárló személyes adatainak megőrzését, valamint az on line fizetés biztonságát.

5. A Fair Business minősítés nem terjed ki az áru, valamint az árunak a vásárlóhoz történő eljuttatásának minősítésére.

6. A tanúsított szolgáltató köteles betartani a Fair Business magatartási kódex előírásait, és akár a minősítéssel összefüggésben az 1-4. pontokban leírtakkal, akár az áruval, vagy annak eljuttatásával kapcsolatban felmerülő viták esetére kötelezően aláveti magát a Fair Business Döntnöki Fórum alternatív vitarendező szolgáltatás hatáskörének, annak döntéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
normál szövegméret
nagy szövegméret