Általános Szerződési Feltételek

2009.08.26
2009.08.31
I. A Fair Business tanúsítvány tartalma

1. A Fair Business tanúsítvány igazolja, hogy a minősített web oldalon működő elektronikus kereskedelmi szolgáltatás a minősítés időpontjában megfelel a jogi, felhasználóbarát és biztonsági szempontú vizsgálat kritériumainak.

2. A jogi minősítés tanúsítja, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, és hogy a fenntartó e tevékenység folytatására jogosult jogi vagy természetes személy.

3. A felhasználóbarát minősítés tanúsítja, hogy a szolgáltatás elősegíti a felhasználók és vásárlók információszerzését, a vásárlási folyamatot, és hogy az oldal nem tartalmaz olyan, a felhasználót feleslegesen zavaró ábrát, hirdetést, információt, amely a tisztességes tájékoztatásban zavart okozhat.

4. A biztonsági minősítés tanúsítja, hogy a szolgáltató minden olyan intézkedést megtett és minden olyan folyamatot szabályozott, amely a minősítés időpontjában elvárható szinten biztosítja a vásárló személyes adatainak megőrzését, valamint az on line fizetés biztonságát.

5. A Fair Business minősítés nem terjed ki az áru, valamint az árunak a vásárlóhoz történő eljuttatásának minősítésére.

6. A tanúsított szolgáltató köteles betartani a Fair Business magatartási kódex előírásait, és akár a minősítéssel összefüggésben az 1-4. pontokban leírtakkal, akár az áruval, vagy annak eljuttatásával kapcsolatban felmerülő viták esetére kötelezően aláveti magát a Fair Business Döntnöki Fórum alternatív vitarendező szolgáltatás hatáskörének, annak döntéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

II. A Fair Business tanúsítvány érvényessége

7. A Fair Business tanúsítvány annak kiadása napjától számított 2 (két) évig érvényes.

8. Törvényi, vagy a minősítés folyamatára jelentős változást eredményező egyéb (pl. honlap jelentős módosítása, biztonsági körülmények jelentős változása stb.) hatás esetén az érvényességi idő lejártát megelőzően is lehetséges az ún. pótminősítés adott határidőn belüli előírása.

9. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató tartozik bejelenteni, amennyiben a 6. pontban leírt ok miatt pótminősítésre van szükség, és tartozik a bejelentéssel egyidejűleg igazolni, hogy a minősítés kritériumainak továbbra is megfelel.

10. A Fair Business Minősítő Testület jogosult a tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatókat ellenőrizni, és amennyiben a 6. pontban leírt ok miatt szükséges, pótminősítést előírni.

11. A tanúsítvány érvényességének lejártát megelőzően legkésőbb 60 nappal, a szolgáltató tartozik a tanúsítvány meghosszabbítását, frissítését kérni. A frissített tanúsítvány annak kiadása napjától számítva ugyancsak 2 (két) évig érvényes.

III. A Fair Business tanúsítvány kiadásának rendje

12. A tanúsítvány kiadását a szolgáltatónak az erre rendszeresített formában beterjesztett kérelemben kell kérnie.

13. A Fair Business Minősítő Testület irodája a kérelmet megvizsgálja, és a szolgáltató nyilatkozata alapján megállapítja a díjszabásnak megfelelő minősítési díjat. A szolgáltatónak aminősítés díját annak megállapításától számított 8 napon belül, átutalással kell megfizetnie.

14. A minősítési díj beérkezésétől számított 8 napon belül a fair Business Minősítő Testület Irodája kijelöli az előminősítést végző vezető auditort, aki a minősítés során önállóan jár el, a minősítés időpontját a szolgáltatóval egyeztetve maga határozza meg.

15. A vezető auditor az előminősítést a kijelölésétől számított legfeljebb 30 napon belül tartozik elvégezni.

16. Az előminősítés alapján a Fair Business Minősítő Testület két tagja elvégzi az utóminősítést, és kiadja a tanúsítványt.

IV. A Fair Business tanúsítvány megjelenítése

17. A tanúsított szolgáltató jogosult és köteles a Fair Business logónak a minősített szolgáltatás honlapján történő elhelyezésére oly módon, hogy az linkként mutasson a Fair Business honlapon a minősített szervezetek listájára, ahol a tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatók neve, honlapjának címe és a tanúsítvány érvényessége kerül feltüntetésre, ugyancsak az adott szolgáltató honlapjára mutató linkkel együtt.

V. Titoktartás

18. A minősítés során a szolgáltató működésével kapcsolatban, illetve a minősítés menetével és tartalmával kapcsolatos bármely információt mind a szolgáltató, mind a Fair Business Minősítő Testület részéről eljáró személyek üzleti titokként kezelnek, és azt csak a tanúsítvány kiadásával és ellenőrzésével kapcsolatban jogosultak felhasználni.

19. A személyes adatok kezelését az Adatkezelési Szabályzat határozza meg.

normál szövegméret
nagy szövegméret