Fair Business Minősítő Testület SZMSZ

2010.03.22
2010.03.22
Szervezeti Működési Szabályzat
Az Infomediátor Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda Magyarország e-gazdaságának és ezen belül különösen az elektronikus kereskedelem fejlesztése érdekében kiinduló kezdeményezésére az információs társadalom fejlesztésében érdekelt kormányzati és civil szervezetek elhatározták, hogy az elektronikus vásárlások biztonságának és a vásárlók bizalmának, erősítése, a szolgáltatók jogkövető magatartásának elősegítése, illetve az elektronikus tranzakciók bel- és külföldi forgalmának növelése érdekében létrehozzák a Fair Business Minősítő Testületet.

A Fair Business Minősítő Testület törekszik arra, hogy az e-gazdaság fejlesztési célkitűzéseinek elérését:

  • a proaktív törvényalkotás és jogi szabályzás, a betartható hatósági ellenőrzési eljárások fejlesztésével;
  • a tagjai közti véleményeltérések feloldását, a szubszidiaritás szerinti döntési elv betartásával és konszenzus kialakításával;
  • a vásárlók és elektronikus kereskedők vitáit az alternatív vitarendezés alkalmazásával;
  • és az érdekeltek széleskörű bevonásával kialakított társadalmi célú kommunikáció útján valósítsa meg.
A/ Fair Business Minősítő Testület Elnöksége

A Fair Business Minősítő Testület Elnöksége látja el az elvi, jogpolitikai irányítását, támogatását és felügyeletét a Fair Business minősítő szolgáltatásnak.

Az Elnökség a 4 év időtartamra delegált testület.

Az Elnökségbe a Fair Business Minősítő Testület felkérése alapján egy-egy tagot delegál az információs társadalom kiteljesítéséért, az eGazdaság fejlesztéséért felelős kormányzati szervezet, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért- SZEK, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület –OFE, a Magyar Tartalomipari Szövetség – MATISZ, az Informatikai Érdekegyeztető Forum – INFORUM, az INFOMEDIÁTOR, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége – IVSZ, és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete – MTE.

Az Elnökségnek tagjai továbbá a Fair Business Minősítő Testület tagjai.

Az Elnökség évente legalább kétszer ül össze.

Az Elnökség összehívását a Fair Business Minősítő Testület által meghatározott napirend alapján az Elnök kezdeményezi.

Az Elnökség létszáma a Fair Business Minősítő testület javaslatára hozott döntés alapján bővíthető

B/ Fair Business Minősítő Testület

A Fair Business Minősítő Testület a Fair Business rendszer szakmai irányítását ellátó testület, amelynek 5 tagját a rendszert kidolgozó konzorcium delegálja.

A Fari Business Minősítő Testület tagjai minősítőként részt vehetnek a minősítési eljárásban,.

A Fair Business Minősítő Testület az INFOMEDIÁTOR mellett, annak jogi keretei között működik.

A Fair Business Minősítő Testület Elnöksége dolgozza ki és tartja folyamatosan karban a minősítés jogi és szakmai szempontjait, irányítja és ellenőrzi a minősítők munkáját, összehívja és előkészíti az elnökség üléseit, valamint meghatározza az elnökségi ülések napirendjét és előterjeszti a határozati javaslatokat.

A Fair Business Minősítő Testület feladata a minősítési kézikönyv/útmutató (szabályzat) elfogadása, az elfogadott minősítések nyilvánosságra hozatala, az auditorok munkájának felügyelete, a minősítések ellenőrzése, vitatott minősítési eljárások esetén döntés.

A Testület által meghatározott szabályzat szerinti minősítések szervezését a Minősítő Iroda végzi.

A Testület munkájának szervezését és a Fair Business Minősítő Iroda vezetését az Testület tagjai közül választott elnök látja el.

C/ Fair Business Minősítő Iroda

Fair Business Minősítő Iroda induláskor két főből áll (FBMT elnök, irodavezető). Feladata a minősítési eljárás szervezése, a Fair Business Minősítő Testület működtetése.

D/ Fair Business Auditorok

A minősítést az erre szakképzettséget szerzett és szakmai tudásukat vizsgán igazolt, okleveles minősítők végzik.

A minősítők jogosultak a szolgáltatók megkeresésére, a minősítő rendszer részükre történő bemutatására. Abban az esetben, ha valamely szolgáltató a minősítését a minősítő megkeresésére alapján kéri, úgy az adott minősítő nem jogosult a minősítés elvégzésére. Az eljáró minősítő személyét minden esetben az Iroda jelöli ki.

normál szövegméret
nagy szövegméret