Magatartási kódex

2009.08.13
2009.08.31

A FAIR BUSINESS minősítési eljárásnak történő megfelelés támogatja a szolgáltatót abban, hogy olyan jogszerű, biztonságos és a felhasználó számára könnyen áttekinthető, kényelemesen használható elektronikus boltot üzemeltessen, ahova az elégedett vásárlók visszatérnek, és azt örömmel ajánlják másoknak.

A FAIR BUSINESS minősítő és alternatív vitarendező rendszer célja a szolgáltató elektronikus üzlete felépítésének optimalizálása, és a minősítéshez szükséges minőségi szint folyamatos fenntartásának biztosítása. Ennek érdekében a minősítést kezdeményező szolgáltatónak kötelezettséget vállal arra, hogy a minősítés elnyerését követően annak érvényességi ideje alatt mindvégig betartja a jelen magatartási kódex szabályait.

I. A szolgáltató kötelezettségei a FAIR BUSINESS tanúsítvány használata során


1. A szolgáltató tartozik a FAIR BUSINESS tanúsítvány jó hírnevét annak használta során megőrizni, köteles ahhoz méltó üzleti magatartást tanúsítani, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a FAIR BUSINESS jó hírnevét és ismertségét tovább növelje.

2. A szolgáltató tartozik a minősítés érvénységi ideje alatt folyamatosan megfelelni a minősítés elnyeréséhez szükséges feltételeknek. Amennyiben a szolgáltató oldalán a minősítési kritériumokat érintő változtatást hajt végre, úgy azt haladéktalanul tartozik a FAIR BUSINESS elnökségének bejelenteni.

3. A szolgáltató az oldalán a felhasználó számára egyértelműen felismerhetően és jól látható helyen tartozik elhelyezni a FAIR BUSINESS logót oly módon, hogy az a WHITE LIST-re mutató linkként is működjön. Amennyiben a minősítés érvényességi ideje lejár és azt a szolgáltató nem hosszabbítatta meg, illetve ha az elnökség az alternatív vitarendező fórum javaslata alapján a minősítést visszavonta, a szolgáltató haladéktalanul tartozik a logót oldaláról eltávolítani.

4. A szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás teljes folyamatában tartozik a jogszabályoknak és a tisztességnek megfelelően teljesíteni. Tartozik azt az árut szolgáltatni, illetve azt a szolgáltatást nyújtani, abban a minőségben és azoknak a tulajdonságoknak megfelelően, amelyről előzetesen a felhasználót informálta. Tartozik betartani a vállalt szállítási határidőt. A szolgáltató tartozik a felhasználó esetleges reklamációját gyorsan és megfelelő módon intézni. Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között vita támad, úgy tartozik a szolgáltató az FBD alternatív vitarendező fórum eljárásában az eljárási szabályoknak megfelelően részt venni, és a hozott döntést végrehajtani.

II. FAIR BUSINESS tanúsítvány visszavonása


5. A FAIR BUSINESS tanúsítvány visszavonására az FBD javaslata alapján az Elnökség jogosult.

6. Az FBD abban az esetben tesz javaslatot az Elnökségnek a tanúsítvány visszavonására, ha a szolgáltató

  • az I. pontban leírt kötelezettségeit kirívóan súlyos fokban, vagy
  • ismételten többször is megszegte,
  • illetve az FBD hatáskörének történő alávetése ellenére nem vesz részt az alternatív vitarendezési eljárásban, illetve
  • az FBD határozatát nem hajtja végre

és az enyhébb fokú szankcióktól eredmény már nem várható.

normál szövegméret
nagy szövegméret