A jogi minősítés szempontjai

2009.09.11
2010.03.16

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató jogi minősítése az alábbi három területre terjed ki:

A.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató általános ellenőrzése
B.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó általános jogi szabályok érvényesülésének ellenőrzése
C.
Az áru vagy szolgáltatás jellegétől függő speciális jogi előírások érvényesülésének ellenőrzéseA minősítés során az alábbi jogszabályok előírásait vesszük figyelembe:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 2001. évi CVIII. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
A gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

A szempontrendszer kidolgozása során figyelemmel vagyunk továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által alkalmazott jogértelmezésre és ellenőrzési szempontokra is.
A. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató általános ellenőrzésének szempontjai

A szolgáltató cégkivonata, a nyilvántartásba vételét elrendelő határozat, egyéni vállalkozói igazolványa, illetve azonosságának, valamint a vállalkozás további főbb adatainak ellenőrzése
A szolgáltatás domain neve és a szolgáltató közötti kapcsolat ellenőrzése
B. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó általános jogi szabályok érvényesülésének ellenőrzése

A szolgáltató eleget tesz-e az általános adatszolgáltatási kötelezettségének?
Az adatszolgáltatás terjedelme megfelel-e a jogszabályban előírtaknak?
Az adatszolgáltatás módja, az információhoz való hozzáférés lehetősége megfelel-e a jogi és a hatósági követelményeknek
Az elektronikus kereskedelemi ügylettel kapcsolatos tájékoztatás ellenőrzése
Az áru árára, az egyéb díjakra, a teljesítés módjára és a szállításra vonatkozó tájékoztatás
Az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás
A járulékos költségekről szóló tájékoztatás
A fizetés, szállítás és teljesítés egyéb feltételei
A jótállás feltételeiről szóló tájékoztatás
A szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás
Általános szerződési feltételek közzététele, elérhetősége
Az elektronikus szerződés megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
tájékoztatás
Az elektronikus szerződéskötés technikai lépéseire vonatkozó tájékoztatás
Javítási, mentési lehetőségek
Szerződés kezelésére vonatkozó tájékoztatás
Szerződéskötés nyelvére vonatkozó tájékoztatás
Szerződés visszaigazolása
Magatartási kódexre vonatkozó tájékoztatás
A fogyasztói jogérvényesítésről (panaszkezelésről) szóló tájékoztatás
A fogyasztói kifogások megtételének helyére vonatkozó tájékoztatás
A panaszkezelés rendjére vonatkozó tájékoztatás
Az elállási jogról vagy annak hiányáról való tájékoztatás
Az alkalmazott kommunikációs móddal összefüggő tájékoztatás (normál vagy emelt díjas telefon)
A szolgáltató reklámozási tevékenységének ellenőrzése
Hírlevélre jelentkezés szabályozása
Tisztességtelen reklámozási gyakorlat kizárása
Személyes adatok kezelésének szabályozása

C.Az áru vagy szolgáltatás jellegétől függő speciális jogi előírások érvényesülésének ellenőrzése


A szolgáltatás vagy az értékesített áru jellegétől függő további jogi követelményeknek való megfelelőség vizsgálata (pl. alkohol, vagy dohány termékek értékesítése, szerzői jogi jogvédelem alatt álló művek értékesítése, gyógyszer, gyógyhatású anyagok értékesítése, stb.)
Rendelkezik-e a szolgáltató a tevékenység folytatáshoz szükséges engedéllyel
Eleget tesz-e a speciális tevékenységből eredő további jogszabályi követelményeknek
normál szövegméret
nagy szövegméret